Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 januari 2004

Provincie houdt vast aan WCT

Het dagelijks provinciebestuur houdt onverkort vast aan een herkansing voor het plan om de Westerschelde Container Terminal aan te leggen. Vervolgonderzoeken moeten uitwijzen welke route daarvoor vereist is.

Situatieschets van de WCTIn oktober kunnen Provinciale Staten dan een nieuwe procedure in gang zetten. Er zijn grote onzekerheden over de kans van slagen. Desondanks denkt het provinciebestuur niet aan stoppen.
"We leggen het hoofd niet in de schoot. Zonder logistieke functie is er geen toekomst voor de haven van Vlissingen", zei gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) gisteren bij de presentatie van een rapport, waarin deskundige A. ten Thij aangeeft wat er bij de eerste besluitvorming over de WCT fout ging en wat nodig is voor reparatie.
WCT-initiatiefnemer Zeeland Seaports ziet de vervolgonderzoeken vol vertrouwen tegemoet. Volgens directeur J. van der Hart is het nog niet te laat voor de WCT. Ook beoogd exploitant PSA/Hesse-Noord Natie blijft in de markt.
De Zeeuwse Milieufederatie heeft weinig op met nieuwe onderzoeken. "Dit is een project met blijvende onzekerheden. De haalbaarheid kan bijna niet aangetoond worden", stelt M. van Mierlo. "En er is een zeer strenge toetsing door de Raad van State in het vooruitzicht."
Provinciale Staten beslissen 13 februari over de vervolgonderzoeken (kosten 250.000 euro). Die gaan over de preciese gevolgen van de WCT voor de natuur en over de economische noodzaak. Ook is helderheid nodig over de gevolgen van het vervoer van containers per trein.
Gedeputeerde Van Waveren maakte duidelijk dat twee sporen mogelijk zijn. Als er geen ingrijpende schade voor de natuur in de Westerschelde is, kan volstaan worden met een eenvoudige procedure. Zijn de gevolgen wel ingrijpend, dan is een ingewikkelder scenario vereist.
Dan moet onder meer keihard worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden voor de Zeeuwse (haven)economie zijn - noch in de provincie zelf, noch erbuiten - dan een terminal op de Kaloot.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.