Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 27 januari 2004

College B&W negeert enquête windmolens

Een meerderheid van het Borselse college van burgemeester en wethouders vindt dat er langs de Bernhardweg tussen Nieuwdorp en Nieuw- en Sint Joosland twaalf windmolens van 70 meter hoog mogen worden gebouwd.

Het college vindt de enquête van de dorpsraad van Nieuwdorp niet zwaar genoeg wegen om de bouw tegen te houden. Wethouder M. Vermue-Vermue (CDA) neemt een minderheidsstandpunt in.

Het plan van het Krimpense bedrijf Eurowind om in een lijnopstelling windmolens te bouwen langs de Bernhardweg, past niet in de bestemmingsplannen van de gemeenten Borsele en Middelburg.

In Borsele zouden zes molens moeten komen, waarvan er één anderhalve kilometer van Nieuwdorp komt te staan. De rest komt op het grondgebied van Middelburg. De gemeenten zouden gelijklopende planologische procedures moeten volgen. Het molenplan past in het streven om voor 2010 in Zeeland 205 megaWatt aan windenergie te bouwen.

De dorpsraad van Nieuwdorp is tegen de lijnopstelling langs de Bernhardweg. De raad heeft de resultaten van een enquête gepresenteerd, waaruit bleek dat Nieuwdorp tegen het plan was. De Nieuwdorpse dorpsraad vindt dat een dergelijk windmolenpark niet langs de weg buiten het industriegebied thuishoort.

Bovendien zijn de dorpsbewoners bang dat het dorp nog meer wordt beknot in zijn mogelijkheden. Allerlei geluids- en risiconormen met betrekking tot het Sloegebied, beperken Nieuwdorp nu al in de mogelijkheden voor woningbouw, zo vindt de dorpsraad.

De gemeente Borsele vindt de respons op de enquête te mager en vindt bovendien dat het beeld vertekend wordt omdat de dorpsraad de bewoners een negatief standpunt heeft voorgelegd. Wethouder Vermue is daarentegen van mening dat rekening moet worden gehouden met de inspanningen van de doprsraad.

In een raadsvoorstel dat donderdag 5 februari in de vergadering aan de orde komt, stapt de meerderheid van het college ook af van de maximale ashoogte van 60 meter. Een vorig college had bij die 60 meter het maximum gezet. De molens die Eurowind wil plaatsen zijn echter van een nieuwe generatie: hoger, stiller en uitgerust met anti-reflecterende coatings.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.