Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 22 januari 2004

Seniorenraad wil steun voor ouderen

De seniorenraad Borsele wil dat de gemeente ouderen steunt die in de problemen komen als gevolg van de stijging van de eigen bijdrage voor thuiszorg.

De thuiszorg wordt fors duurderDe raad roept burgemeester en wethouders op om snel de financiële gevolgen van de fors duurder wordende thuiszorg in kaart te brengen. Daarbij moet ook worden meegenomen dat ouderen zich voor bepaalde hulp moeten gaan bijverzekeren en dat sommige medicijnen uit het ziekenfonds zullen worden geschrapt. De raad vreest dat ouderen die vaak alleen een AOW-uitkering of een klein pensioen hebben, bepaalde noodzakelijke voorzieningen de deur uit zullen doen. Zo zal er hoogstwaarschijnlijk moeten worden beknibbeld op het aantal uren dat er hulp van de thuiszorg komt. Ook is het volgens de raad niet ondenkbaar dat ouderen niet langer gebruik zullen maken van de persoonsalarmering. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Zo vreest de raad dat de druk op verzorgings- en verpleeghuizen verder zal toenemen, omdat ouderen zonder hulp niet meer thuis kunnen wonen. Ook vreest de raad voor een stormloop op het gemeentefonds voor bijzondere bijstand. Zij zou graag zien dat de gemeente uitzoekt welke financiële gevolgen het nieuwe beleid heeft voor mensen met een AOW-uitkering, mensen met een AOW-uitkering en een klein aanvullend pensioen en mensen met een AOW-uitkering en een riant pensioen. Aan de hand van de uitkomsten zal de gemeenteraad vervolgens moeten bekijken of de gemeente haar sociale beleid moet aanpassen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.