Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 7 januari 2004

Besturen scholen op Zuid-Beveland werken nauw samen

De protestants-christelijke scholen op Zuid-Beveland willen in 2004 komen tot nauwere samenwerking. Medio dit jaar moet duidelijk zijn op welke terreinen dit kan gebeuren.
De zestien betrokken basisscholen vallen onder vijf besturen. Vorig jaar besloten zij de krachten te bundelen. Daarvoor werd een overeenkomst ondertekend, waarmee het samenwerkingsverband Van Sloe tot Kreekrak is ontstaan.
In september is een stuurgroep aan de slag gegaan die mogelijke vormen van samenwerking onderzoekt. Er zijn werkgroepen gevormd die zich richten op de onderwerpen onderwijs & identiteit, personeel & financiën en gebouwen. De werkgroepen vergelijken de situaties van de betrokken verenigingen op die terreinen. Imago Groep uit Breda begeleidt het hele traject.

Als teken van de steeds nauwer wordende banden houdt het samenwerkingsverband vandaag vanaf 19.30 uur een nieuwjaarsreceptie in De Stenge in Heinkenszand. Alle betrokkenen (besturen, teamleden, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en ouders) zijn daarvoor uitgenodigd. De bijeenkomst wordt geopend door R. van den Broeke, voorzitter van het directieberaad en directeur van de Prinses Ireneschool in Goes. R. Boertien van Imago Groep geeft vervolgens een toelichting op de stand van zaken in het samenwerkingsproces.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.