Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 1 januari 2004

Collectieve beveiliging Borselse bedrijven door Securicor

Borsele begint met een project dat voorziet in een collectieve beveiliging van bedrijven in de gemeente.
De meeste ondernemers regelen nu nog hun eigen beveiliging, maar de meeste roepen al jaren om meer samenwerking. Die vraag kwam een jaar geleden nog eens nadrukkelijk naar voren tijdens overleg tussen de gemeente, de Borselse ondernemers en de politie.

SecuricorDe gemeente heeft vervolgens een werkgroep opgesteld met daarin acht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, iemand van de politie en de beleidsmedewerker veiligheid van de gemeente.
De besprekingen hebben geresulteerd in een project dat 1 januari 2004 van start gaat. Het beveiligingsbedrijf Securicor voert de beveiliging uit. Die bestaat uit een aantal controles in de avonduren en 's nachts. Aan de deelnemende bedrijven wordt bovendien 24 uur per dag alarmopvolging geboden. Dat wil zeggen dat Securicor een surveillanceteam stuurt als er alarm wordt geslagen.

Het aantal bedrijven dat deelneemt aan het project beperkt zich momenteel tot 25. "Dat is best weinig", geeft M. van de Vijver van Securicor toe. "Maar we zetten binnenkort belteams in om andere bedrijven te benaderen. Ik ga ervan uit dat het aantal deelnemers nog fors zal toenemen."
Het is niet zo dat er één auto komt die alle aangesloten bedrijven in Borsele voor zijn rekening neemt. Securicor heeft zes surveillancewagens door de regio rijden. Het kan zo zijn dat één daarvan een beperkt deel van de gemeente Borsele voor zijn rekening neemt, terwijl een ander team de overige kernen doet. Zo zou het logisch zijn dat het team dat industrieterrein Vlissingen-Oost bewaakt ook langs de deelnemende bedrijven in bijvoorbeeld Nieuwdorp, 's-Heerenhoek en Borssele rijdt.
Securicor bewaakt momenteel al bedrijven in de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen. Toch is Borsele een geval apart. In de andere gemeenten gaat het vaak om min of meer gesloten bedrijfsterreinen, waar een surveillanceteam in rijdt, een rondje doet, en er weer uit rijdt. In Borsele gaat Securicor bedrijven bewaken die veel meer versnipperd zitten.
"Zo kan het voorkomen dat we in Oudelande één bedrijf moeten bewaken, omdat we daar niet meer deelnemers hebben. Dat doen we, want we weigeren niemand", aldus Van de Vijver.
Om het project in goede banen te leiden is de Stichting Beveiliging Bedrijven Borsele (SBBB) opgericht. Zo kunnen de rechten en plichten van de deelnemers en de continuïteit van het project gewaarborgd worden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.