Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 23 december 2003

Restauratie kerk Nisse

De Onze Lieve Vrouwe-kerk te NisseAls alles meezit kan een grote restauratie van de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Nisse over ruim een jaar beginnen. De gemeente Borssele wil, vooruitlopend op een Rijkssubsidie en een restauratiesubsidie van de provincie, de toren en de kerk in één keer aanpakken.

De veertiende-eeuwse toren is eigendom van de gemeente en de rest van de kerk, gemiddeld een eeuw jonger, is van de Nederlandse hervormde gemeente. Het hele gebouw is echter aan restauratie toe. Naar het zich nu laat aanzien, kost een algehele restauratie bijna negen ton. Een groot deel, bijna zes ton, komt op enig moment van het Rijk beschikbaar. Ruim twee ton is er nog tekort. In een potje dat bestemd is voor het onderhoud van de torens in de gemeente, heeft Borssele nog wel 98.500 euro zitten. De rest van het tekort is aangevraagd bij de provincie, die in het voorjaar een beslissing neemt.

Afhankelijk van het tijdstip waarop de Rijkssubsidie beschikbaar komt, kan het werk een jaar eerder worden aanbesteed. De hervomde kerk kan dan tegen een lage rente geld lenen uit het Nationaal Restauratie Fonds en de gemeente heeft ook een goedkope geldschieter op de kapitaalmarkt.

Handig en goedkoop is het tegelijk aanbesteden en het voeren van één directie over het werk. Het Borselse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad dan ook voor dat te doen. De hele hap geld moet dan wel door de gemeente worden voorgefinancierd, een maatregel waarover de raad donderdag tijdens de openbare raadsvergadering beslist. De vergadering wordt gehouden in de raadsboerderij en begint om 20.00 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.