Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 10 december 2003

Brandweer teleurgesteld in raad

Voorlopig geen nieuw onderkomen voor de groep BorsseleHet brandweerkorps van Borsele is zeer teleurgesteld over een unanieme beslissing van de gemeenteraad om af te zien van een krediet voor de bouw van een nieuwe brandweergarage voor de groep Borssele. Door het collegevoorstel weg te stemmen, wilde de raad een signaal afgeven: De raad vindt dat de provincie, het Rijk en de NV Westerscheldetunnel moeten meebetalen aan de extra middelen en extra inzet van brandweerlieden.

Het kost ook nogal wat extra om rampen en ongelukken in de tunnel doelmatig te kunnen bestrijden. De groep Borssele, die het dichtste bij zit, heeft extra specifieke trainingen gehad, kreeg er speciale voertuigen bij en zal binnen niet al te lange tijd versterking krijgen van beroepsbrandweerlieden. Dat kan allemaal niet meer in de oude brandweerkazerne.
Commandant J. de Feijter heeft voor de nieuwe voertuigen zolang een loods kunnen huren in Borssele, zodat de spullen wel operationeel zijn, al is de nieuwe kazerne op bedrijventerrein Quistenburg nog niet gebouwd. "Het huurcontract loopt per 1 juli af. Nu de raad heeft beslist dat de bouw voorlopig niet doorgaat, ben ik bang dat de wagens straks buiten komen te staan. Wat binnen kan staan, met passen en meten, staat binnen, maar er kan er maar één tegelijk uit. Dat is niet bevorderlijk voor hulpverlening want het kan even duren."

De brandweerlieden in Borssele begrijpen wel dat de gemeenteraad een signaal af wil geven naar andere overheden, maar zitten toch vooral zelf met de gebakken peren. Het signaal had kunnen worden gegeven in het niet organiseren van een extra uitgeruste brandweergroep. Nu de voertuigen er zijn en de manschappen zich ten volle bewust zijn van de risico`s in de tunnel, heeft de brandweer in feite de opdracht om binnen de kortste keren een ramp of een ongeluk af te handelen. Zonder adequate huisvesting, kan de uitvoering daarvan behoorlijk gefrustreerd worden.
"Wij doen wat we kunnen, maar als er wat fout gaat is de burgemeester verantwoordelijk. De politiek heeft gesproken en officieel de verantwoordeijkheid op zich genomen. Maar het is wel zo dat het vrijwillige brandweerlieden zijn die met het trauma zitten als ze niet hebben kunnen redden wat ze in het optimale geval wel hadden kunnen redden. Politici die het slecht doen, treden gewoon af, maar brandweerlieden blijven hun werk doen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.