Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 4 december 2003

Burgemeesters tegen tolheffing

Burgemeester Gelok van BorseleDe invoering van tol op de tunnelroute tussen Midden-Zeeland en de Belgische grens is een 'onzalig plan'. De burgemeesters van de 'tunnelgemeenten' Borsele en Terneuzen serveren het idee af als een bedreiging voor de concurrentiepositie van het Sloegebied en de Kanaalzone. Burgemeester J. Mulder van Hulst noemt het zelfs 'de zottigheid ten top en dodelijk voor Zeeuws-Vlaanderen'.

Gedeputeerde T. Poppelaars heeft zijn plan als proefproject bij minister K. Peijs van Verkeer en waterstaat op tafel gelegd. Het past, volgens hem, helemaal in het voornemen van de minister om de weggebruikers na 2007 een kilometerheffing op te leggen. Directeur T. Buis van de NV Westerscheldetunnel reageert voorzichtig. "Als op die manier de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg en de aanleg van de kanaalkruising bij Sluiskil kunnen worden versneld, zou dat voor ons als tunnelexploitant natuurlijk een goede zaak zijn", aldus Buis. Hij vindt het overigens prematuur nu al te praten over participatie van de tunnel bij de tolinning. "Participeren is voor mij nu een stap te ver. Meedenken willen we natuurlijk wel."

Burgemeester J. Gelok van Borsele en J. Lonink van Terneuzen zien niets in de heffing. Lonink: "Hoewel de creativiteit van de gedeputeerde me wel aanspreekt, verwacht ik een hoop problemen. Je zult sowieso maatregelen moeten nemen tegen sluipverkeer via het sluizencomplex in Terneuzen en bijvoorbeeld ook via Sas van Gent."
Hij weerspreekt de vaststelling van gedeputeerde Poppelaars dat de verdubbeling van de Tractaatweg het minst urgent is van de drie knelpunten, die zijn ontstaan sinds de ingebruikname van de Westerscheldetunnel. "Natuurlijk is er daar ook een fikse toename van het verkeer, net als op de Sloeweg. Die twee knelpunten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." Burgemeester Gelok is hooglijk verbaasd over het voorstel van Poppelaars aan minister Peijs en wijst het alleen al uit economisch oogpunt van de hand. "Wij wisten hier helemaal niets van, terwijl we toch al geruime tijd in gesprek zijn over een oplossing voor een betere afwikkeling van het tunnelverkeer. Dit komt echt helemaal uit de lucht vallen en je moet je afvragen of het idee überhaupt uitvoerbaar is." Ook Gelok vreest dat automobilisten uit zullen wijken naar sluipwegen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.