Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 3 december 2003

Hele N62 als tolweg

Op het tolplein alles afrekenenDe hele N62 vanaf Rijksweg A58 bij Heinkenszand door de Westerscheldetunnel over de Zeeuws-Vlaamse Tractaatweg tot de Belgische grens wordt mogelijk een tolweg. De provincie heeft dit voorgesteld aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om de verdubbeling van de Sloeweg (Heinkenszand-Sloegebied), een tunnel bij Sluiskil en de verdubbeling van de Tractaatweg te kunnen financieren.

Peijs heeft oren naar het Zeeuwse voorstel. Zij komt in januari met minister Zalm van Financiën naar Zeeland om erover te praten. Het plan is afkomstig van provinciaal bestuurder Poppelaars. "We zien dat het verkeer met name op de Sloeweg na de opening van de Westerscheldetunnel sterk is toegenomen", aldus Poppelaars. "Die weg moet twee keer twee rijbanen krijgen."

Geld voor de verbreding van de Sloeweg heeft de provincie echter niet. Ook de rijksoverheid komt zeker niet voor 2010 met extra middelen op de proppen. Tolheffing blijft als financieringsbron over. Dat Peijs daarop in wil spelen, verbaast Poppelaars niets. In de Tweede Kamer heeft de minister al verklaard dat automobilisten op den duur, na 2007, voor het weggebruik moeten gaan betalen om files te bestrijden.
"Tolheffing is één van de speerpunten van Peijs' beleid", weet Poppelaars, "en we hebben haar aangeboden daarvoor in Zeeland, op de hele N62, een proefproject te houden." Als gunstige bijkomstigheid noemt de gedeputeerde dat de NV Westerscheldetunnel, de exploitant van de tunnel onder de Westerschelde, ervaring heeft met tolheffing.
Uit de tolheffing moeten uiteindelijk drie projecten betaald worden: de verdubbeling van de Sloeweg die rond 2010 klaar moet zijn, een nieuwe kanaalkruising (tunnel) bij Sluiskil waarmee in 2006-2007 moet worden begonnen én de verdubbeling van de Tractaatweg van Terneuzen naar de Belgische grens. "Dat laatste project is het minst urgent", meent Poppelaars.
Met al die werken is naar schatting 500 miljoen euro gemoeid, waarvan het leeuwendeel - 300 tot 400 miljoen euro - bestemd is voor de kanaalkruising Sluiskil. Afrekenen zou moeten gebeuren op het tolplein van de Westerscheldetunnel voor die gebruikers, die van het hele traject gebruikmaken. Hoe hoog het tarief wel kan worden, durft hij nog niet te zeggen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.