Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 26 november 2003

Inwoners Kwadendamme wijzen zelf nieuwe bouwlocatie aan.

Mooi KwadendammeInwoners van Kwadendamme kunnen tot 22 december nadenken over de plaats in hun dorp waar de volgende nieuwbouwwijk moet komen. De gemeente Borsele heeft tot dan een structuurschets ter inzage gelegd met mogelijke lokaties voor nieuwe huizen.

De enige plek binnen de huidige grenzen van de dorpskern, waar nog woningbouw kan plaatsvinden is op de sportvelden, die dan verplaatst moeten worden. De gemeente Borsele ziet daar echter niet zo veel in. De sportvelden leveren een belangrijke bijdrage aan de groene aanblik van het dorp.
De lokaties waaraan de gemeente Borsele de voorkeur geeft, liggen ten oosten van het dorp, dus achter de oude nieuwbouw binnen de dijken van de Oude Vreelandpolder. Er is een mogelijkheid ten zuiden van het Donkerweegje en eentje tussen de Nieuw Vreelandsedijk en het Donkerweegje. Beide stukken grond liggen binnen de historische grenzen en buiten het bereik van eventuele overlast door bedrijven. Vanuit bestaande wegen en structuren zijn de lokaties makkelijk te ontsluiten.
Twee andere mogelijkheden liggen beide ten westen van de Bonifaciusstraat en de Sportweg in de Nieuwe Vreelandpolder, de ene ten zuiden van de Vreelandsedijk en de andere ten noorden van de Quistkostsedijk. Als Kwadendamme die kant op uitbreidt, wordt ingebroken op een waardevol open polderlandschap, iets waarvan de stedebouwkundigen ook niet echt enthousiast worden.
De ruimte ten noorden en ten zuiden van de huidige bebouwing heeft de gemeente Borsele buiten beschouwing gelaten. Ten noorden van de Nieuw Vreelandsedijk ligt de kleine, besloten Kaneelpolder, de helemaal onbebouwd is. Dat wil de gemeente graag zo houden. Het open polderland ten zuiden van de Siguitsedijk biedt prachtige doorzichten door de lintbebouwing.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.