Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 7 november 2003

Toch extraatje voor Borselse minima

Een extraatje van € 350De minima in de gemeente Borsele kunnen volgend jaar toch rekenen op een extraatje. Hoewel het college de extra uitkeringen in de concept-begroting voor 2004 had wegbezuinigd, haalde een meerderheid van de raad ze gisteravond terug.

Een motie van de confessionele fracties haalde het geld uit een deel van een verhoging op de Zalmsnip, door de raad ingevoerd om een eerdere verhoging van het rioolafvoerrecht met 11 procent te verzachten. Die verhoging bedroeg 22 euro waarvan er nu tien worden afgepakt van alle huishoudens. De minima kunnen daardoor een extraatje krijgen van 350 euro.
Een poging van de PvdA-fractie om die maatregel structureel te maken door wat weg te pakken van geld voor verkeer en openbare ruimte faalde. De indieners van de motie hechtten eraan het bij een incidentele geste te houden in afwachting van verdere regelgeving. Mocht het nodig zijn, dan kan altijd nog naar een structurele dekking worden gezocht.
Unaniem stelde de raad zich op achter een amendement van de coalitiepartijen waarmee haast wordt gezet achter de realisering van een jeugdvoorziening achter de Stenge in Heinkenszand. In het amendement wordt wel 30.000 euro afgesnoept van het budget voor het beheer van de voorziening. Dat kan in plaats van met professionals, ook wel met vrijwilligers.
Een deel van het geld kan worden gebruikt voor het wegwerken van de wachtlijsten voor de Zeeuwse Muziekschool. Daarvoor is 9100 euro extra nodig, die meteen ook voor de jeugd geoormerkt werd.
Ook unaniem was de raad in een opdracht aan het college om de raad binnen drie maanden een voorstel voor te leggen tot ondersteuning van jongeren en starters op de woningmarkt. Daarvoor is volgens de indieners van een motie, de PvdA-fractie, een redelijk instrumentarium voorhanden, onder meer de starterslening.
De Borselse gemeenteraad nam ruim de tijd voor de begrotingsbehandeling, maar kwam niet altijd met even heldere voorstellen. In een aantal moties en amendementen werden wel bezuinigingen ongedaan gemaakt of douceurtjes voorgesteld, zonder daarvoor een dekking aan te geven. Burgemeester J. Geluk maakte duidelijk dat het college ervoor past om achteraf dekking te gaan zoeken voor halve voorstellen uit de raad.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.