Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 25 oktober 2003

Milieuvergunning voor stoomtrein geëist bij Raad van State

De stoomtrein op het station van HoedekenskerkeVijf bewoners van Hoedekenskerke eisen dat de gemeente Borsele optreedt tegen de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB). De SGB heeft geen milieuvergunning, maar het gemeentebestuur vindt dat ook niet noodzakelijk. De bewoners zijn nu naar de Raad van State gestapt.
Hoedekenskerke is het eindpunt van de museumspoorlijn. De stoomtrein blijft er ongeveer een uur staan, om daarna terug te keren naar het vertrekpunt in Goes. De vijf bezwaarmakers vinden dat de trein nogal wat overlast veroorzaakt en zijn daarom van oordeel dat de SGB daarvoor een milieuvergunning zou moeten hebben.
Vorig jaar hebben zij de gemeente Borsele gemaand actie te ondernemen. Die kwam echter tot de conclusie dat het station en de directe omgeving, met onder meer een minispoorbaan, niet vergunningplichtig is. Een melding op basis van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen - weinig meer dan een formaliteit - wordt voldoende geacht.

Voornaamste argument van het gemeentebestuur is dat de stoomtrein zelf, de feitelijke veroorzaker van overlast, buiten beschouwing kan worden gelaten. Die is immers maar af en toe op het station aanwezig, zodat er geen rekening mee hoeft te worden gehouden, aldus het college van burgemeester en wethouders.
De groep bezwaarmakers vindt het allesbehalve een tijdelijke situatie, maar "een voortdurend terugkerende activiteit die niet kortdurend is te noemen", zo schrijft hun raadsman in het beroepschrift. "De stoomtrein staat gedurende een aanzienlijk deel van het jaar dagelijks langdurig te puffen op het station van Hoedekenskerke, met alle overlast van dien."

De Raad van State behandelt de zaak maandag 10 november.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.