Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 21 oktober 2003

Borsele wil veiligheidsloket en archeoloog

Een archeoloog kan zich o.m. bezighouden met vondsten tijdens bouwwerkzaamheden, zoals destijds de mammoetbotten bij EllewoutsdijkDe gemeente Borsele overweegt een veiligheidsloket te openen. Dat moet inwoners uitnodigen onveilige situaties te melden. Komend voorjaar dient een voorstel voor zo`n loket op tafel te liggen.

Het is een van de voornemens waarvan melding wordt gemaakt in de gemeentebegroting 2004. Daarin staat ook het plan om de dorpsraden meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Terwijl bij buurgemeente Goes de wijk- en dorpsbudgetten dreigen te worden wegbezuinigd, wil Borsele juist een experiment doen met eigen budgetten voor de kernen.
Veel aandacht gaat in de begroting uit naar de brandweer. Behalve de perikelen rond de vorming van een tunnelbrandweer en de plannen voor een nieuwe kazerne in Borssele, speelt het probleem dat de gemeente achterloopt met het verlenen van gebruiksvergunningen, die aangeven of een pand brandveilig is. Het ministerie van VROM heeft een extra inhaalslag geëist. Daarom wordt volgend jaar de verlening van 120 vergunningen uitbesteed.
Verder wordt er onderzocht of samen met de andere Bevelandse gemeenten een archeoloog kan worden aangesteld. Daarover moet in de loop van volgend jaar duidelijkheid komen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.