Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 13 oktober 2003

Ouderenzorg Borsele kan beter

De Seniorenraad van de gemeente Borsele wil dat het gemeentebestuur streeft naar diversiteit in woon- en zorgvormen voor ouderen. De raad is gevraagd te reageren op de nota Zeeland Woonzorgland van de provincie en over veel uitgangspunten in die nota is de Seniorenraad best te spreken.

Extra nadruk wordt wel gelegd op het voortbestaan van intramurale zorg, verzorging en verpleging binnen de muren van instellingen, al vinden ook de Borselse ouderen dat die instellingen bij voorkeur kleinschalig moeten zijn. Ook waarschuwt de Seniorenraad het gemeentebestuur voor de problemen die zullen ontstaan als de woningvoorraad voor ouderen en gehandicapten tekortschiet. In Borsele zijn zeer veel verouderde bejaardenwoningen, waarin de nieuwe ouderen niet willen en kunnen wonen. Borsele moet zorgen dat er veel aanpasbaar wordt gebouwd op verschillende korte afstanden van zorgverleners.
Woonzorgcentra, woon- en welzijnsdiensten aan huis en woonzorgzones moeten ervoor zorgen dat Borselse ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving of dorp kunnen blijven. Als dat allemaal niet gebeurt, dan vreest de Seniorenraad een wel erg groot beslag op het WVG-budget van Borsele in de toekomst. De raad adviseert de gemeente uit te gaan van de richtlijnen in het landelijke label Woonkeur. Daarin staan programma`s van eisen voor ouderenhuisvesting, zowel op het gebied van woningen als op dat van de woonomgeving.

De Seniorenraad wijst de gemeente erop dat de groep ouderen behoorlijk is veranderd, de laatste jaren. De tijd van tevredenheid met elk aanbod van woningen of zorg is voorbij. Net als iedereen stelt ook de oudere eisen aan zijn huis en woonomgeving.
Het moet veilig, comfortabel en betaalbaar zijn. Dat zijn dan ook de begrippen die de beleidsmakers voor het volkshuisvestingbeleid zullen moeten hanteren als steekwoorden.
De gemeente Borsele wordt aangespoord om de nota Zeeland Zorgland aan te grijpen als een kans om de witte vlekken in de gemeente weg te werken. Verpleeghuiszorg is er in de hele gemeente nog niet en ook wat betreft woonzorgcentra, zorgzones en andere nieuwe manieren van zorgverlening op maat, zijn vooral de Borselse kernen niet of nauwelijks bedeeld. De Seniorenraad wil graag in de besluitvorming betrokken blijven.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.