Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 1 oktober 2003

Zeeuwse schaapskudde opnieuw in de rode cijfers

Zeeuwse schaapskudde in de rode cijfersDe stichting Zeeuwse Schaapskudde zit opnieuw in de financiële problemen. Om een acuut tekort van 20.000 euro op te lossen is de gemeente Borsele in het geweer gekomen.

Het college wil de stichting dat bedrag lenen. Maar dan moet er wel een oplossing komen voor het structurele probleem. De gemeente Borsele vindt dat er op korte termijn moet worden gesproken over een andere financiële aanpak, zodat de gemeente niet elke keer hoeft bij te springen.
De problemen bij de Zeeuwse Schaapskudde zijn ontstaan toen de dienstplicht werd opgeheven. De vervangende dienstplicht zorgde altijd voor herders omdat de kudde erkend was als arbeidsplaats voor dienstweigeraars. Het Rijk betaalde het salaris van de herders. Sinds de dienstplicht is afgeschaft, zijn ook de weigeraars uit de tijd en moet de stichting alle personeel gewoon uit eigen zak betalen. De inkomsten, vooral subsidies, zijn daarvoor niet toereikend. Het is dan ook niet de eerste keer dat Borsele de kudde uit de brand moet helpen.
Voorwaarde voor het verstrekken van een lening is wel dat er orde op zaken wordt gesteld. Deze week komt het stichtingsbestuur met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur bijeen om de zaak te bespreken. De stichting Zeeuwse Schaapskudde zorgt er met de begrazing van bloemdijken voor dat de dijktaluds in de Zak van Zuid-Beveland niet verruigen en dat de grote diversiteit aan planten er in stand blijft.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.