Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 18 september 2003

Provincie wil Sloeweg verbreden

De tunneltoerit opnieuw op de schop?Wat moet er gebeuren om de Sloeweg veilig en functioneel te houden? De provincie presenteerde gisteren de startnotitie voor de milieu-effectrapportage (mer). Het tweebaans gedeelte van de Sloeweg, zoveel is wel duidelijk, moet worden verdubbeld, maar hoe moet het dan met de verdere afwikkeling van het verkeer?

In de startnotitie is een aantal ideeën beschreven Zonder maatregelen zou de Sloeweg verstopt raken met dagelijkse files tussen de Westerscheldetunnel en de A58, files en overlast op de Nieuwe Rijksweg richting Goes, en sluipverkeer door de Zak van Zuid-Beveland om de files te vermijden.
In feite draagt de provincie twee alternatieven aan, A en B, waarbij voor het B-alternatief nog een extra variant is bedacht.
Alternatief A voorziet in verdubbeling van de weg met vier ongelijkvloerse kruisingen: bij de aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg, bij de kruising met de Stoofweg, bij de kruising met de Vleugelhofweg en op de kruising met de A58. Alleen vanaf de Vleugelhofweg kun je dan niet naar de Sloeweg afslaan en andersom ook niet. De rest krijgt op- en afritten.
Alternatief B is ongeveer hetzelfde maar er komt een harde knip in de Nieuwe Rijksweg om het sluipverkeer tussen de A58 en de Deltaweg te beëindigen. Rekenmodellen hebben aangegeven dat met een verdubbelde Sloeweg de verkeersintensiteit op de Nieuwe Rijksweg zal toenemen. In alternatief B is ook een extra afrit bij Heinkenszand geprojecteerd op de plaats waar de Drieweg de A58 kruist. De variant op alternatief B behelst een ongelijkvloerse kruising zonder op- en afritten op de kruising Stoofweg. Verkeer dat vanaf de Stoofweg de Sloeweg op moet, of andersom, moet dan omrijden over de kruising van de Bernhardweg met de Frankrijkweg.

Woensdag 24 september houdt de provincie een informatiemarkt over de startnotitie in de Jeugdhoeve in `s-Heerenhoek. Van 18.30 tot 21.00 uur kan iedereen uitleg krijgen over de alternatieven en over de manier waarop je kunt inspreken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.