Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 5 september 2003

Borsele vreest verhoging lasten

Welk slecht nieuws wacht de gemeenten op Prinsjesdag?De gemeenteraad van Borsele wil zich niet vastleggen op een stabilisering van de gemeentelijke belastingen in de komende jaren. De meerderheid van de raad is bang dat de kortingen die uit Den Haag komen, de gemeente zullen dwingen om hogere offers van de burgers te vragen.

In een circulaire van het Rijk is de gemeente al te verstaan gegeven dat over dit jaar een kleine 145.000 euro en voor volgend jaar ruim een half miljoen minder uit het gemeentefonds naar Borsele zal komen. De fractie van de PvdA diende een motie in die de gemeente ertoe zou verplichten zelf de broekriem aan te halen en geen hogere belastingen te heffen. Wethouder van Financiën M. Vermue-Vermue voelde deels wel voor dat plan. Net als een groot deel van de raad wilde ze zich echter alleen vastleggen op de gevolgen van de nu bekende bezuinigingen. Iedereen houdt zijn hart vast over wat er op Prinsjesdag nog over de gemeenten heen zal komen. De raad overwoog dat het weleens onmogelijk zou kunnen zijn om zonder belastingverhoging de eindjes aan elkaar te krijgen. VVD-raadslid R. Boekholt zei niet degene te willen zijn die straks twintig ambtenaren naar huis moet sturen.
Volgens PvdA-raadslid P. Vollaard is niemand gehouden aan het onmogelijke maar is het ideaal toch het beste streven omdat een andere richting de goede niet is. De motie haalde het niet nadat het nog even tot een treffen tussen Vollaard en Vermue kwam. Volgens Vollaard is het college van plan de bezuinigingen van volgend jaar te dekken uit de algemene middelen, de spaarpot van de gemeente. Vermue noemde dat een pertinente leugen. Zij betoogde dat ze het tekort voor het lopende jaar uit de algemene middelen haalt, maar dat de gemeente de broekriem volgend jaar zelf zal aanhalen om het tekort van een half miljoen op te hoesten. Zonder belastingverhoging, als het wegvallen van de Zalmsnip en het invoeren van rioolrecht niet als zodanig worden beschouwd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.