Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 19 augustus 2003

Borsele investeert in zorg

De gemeente Borsele wil goed beslagen ten ijs komen als de modernisering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in rap tempo doorzet. Opzet van die modernisering is de zogenaamde vermaatschappelijking van de zorg. Dat wil zeggen dat mensen met een handicap of een functiebeperking niet langer afgezonderd van de rest van de samenleving moeten worden verzorgd, maar middenin de maatschappij moeten meedraaien.

Dat vergt een veranderde houding van de samenleving en van de gemeenten in het bijzonder. Die moeten letterlijk zorgen dat er plaats gemaakt wordt voor mensen die vroeger op een plekje apart werden gezet.
Het zogenaamde persoonsgebonden budget, waarmee gehandicapten en patiënten zelf de zorg kunnen inkopen waaraan ze behoefte hebben, is niet voldoende om een infrastructuur te scheppen waarlangs de mensen kunnen `winkelen`. Een deel van het aanbod komt regelrecht uit het particulier initiatief, zoals zorgboerderijen, woonzorgcomplexen en bemoeizorg, maar er is meer nodig om de vermaatschappelijking van de zorg in goede banen te leiden. Met de particuliere initiatieven bemoeit de gemeente zich soms vluchtig, soms intensief, maar er moet in ieder geval geen chaos ontstaan. Daarom wil Borsele geld uitgeven aan een regionale gezondheidsnota met een lokale, Borselse paragraaf. Daarin kan worden samengebracht welk aanbod er al is en wat nog gerealiseerd zou moeten worden. Met de nota kan ook worden voorkomen dat op verschillende plaatsen tegelijk eenzelfde initiatief start.
Voor de vermaatschappelijking van de zorg heeft Borsele al eerder 50.000 euro uitgetrokken. Daaruit moet, behalve de nota, ook de doorstart van het opvoedbureau worden betaald. De provinciale subsidie daarvoor vervalt. Een ander project wat bewezen heeft vruchten af te werpen, is de voorlichtingscampagne voor de jeugd over alcohol en drugs. Uit het ontwikkelingsbudget moeten GGD en ZCAD daarmee doorgaan, als het aan Borsele ligt. Een nieuw project is het instellen van dorpsteams die zelfstandig wonenden en zorgbehoevenden gaan ondersteunen. Een haalbaarheidsstudie moet uitwijzen of dergelijke teams in samenwerking met zorgaanbieders en de woonstichting het ideaal van vermaatschappelijkte zorg tot uitvoer kunnen brengen.
De gemeente verwacht dat de beschikbaarstelling van een budget ook wel nieuwe initiatieven in het veld zal opleveren. In een voorstel waarin de bestedingsplannen van de centen uit de doeken worden gedaan, stelt het college dat de gemeente naar verwachting tot en met 2004 met de beschikbare middelen uit de voeten kan. De gemeenteraad moet er wel rekening mee houden dat er daarna, voor eventuele succesvolle projecten die doorlopen, structurele middelen moeten komen.
De raad bespreekt de vermaatschappelijking van de zorg tijdens de openbare vergadering die donderdag 4 september wordt gehouden in de raadsboerderij in Heinkenszand. Aanvang 20.00 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.