Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 28 juli 2003

Vrees over doorgaan Sloelijn na schrappen WCT

Verlegging van de SloelijnHet Borselse college van burgemeester en wethouders heeft er in een inspraakreactie over de de Sloelijn bij de minister van Verkeer en Waterstaat op aangedrongen dat de eenmaal gemaakte keuze overeind blijft.

In het schrijven van het college aan de minister schemert de vrees door dat het ministerie van mening zal veranderen, nu de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) op de lange baan is geschoven of zelfs van de baan lijkt. Volgens Borsele blijven alle argumenten om de lijn naar het noorden af te buigen en bij de Sloedam aan te laten sluiten op het hoofdspoor, overeind.
Het verleggen van de Sloelijn, die nu nog vlak langs Heinkenszand en `s Heerenhoek loopt, is volgens Borsele ook zonder WCT belangrijk omdat het goederenvervoer vanuit het Sloegebied toch al behoorlijk toeneemt.
De gemeente zet, in een reactie op het ontwerp-tracébesluit Sloelijn en de planbeschrijving voor de Havenspoorlijn, ook nog een paar puntjes op de i. Zo moet er voor de uitbreiding van activiteiten op het emplacement in het Sloegebied nog wel een milieuvergunning komen, die weer een uitbreiding van de geluidszones vergt. De gemeente moet vervolgens van alles aanpassen in het bestemmingsplan en zulke dingen kosten tijd.

WindmolensSloelijn

Het gemeentebestuur van Borsele staat niet onwelwillend tegenover het plaatsen van windmolens langs de te verleggen Sloelijn. Tenminste, als de plaatsing tot het industriegebied Sloe beperkt blijft. Molens langs de lijn in de Quarlespolder kunnen op veel minder enthousiasme rekenen.

Naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid J. Kooiker heeft de gemeente onderzocht of aan windmolens langs het spoor wordt gedacht. Dat blijkt inderdaad het geval. Prorail, die de lijn ontwikkelt, heeft erover gebrainstormd met de provinciale ambtenaar die windenergie coördineert. Prorail zou bovenop de portalen voor de bovenleiding best windmolens willen zetten. Tot nu toe mag dat niet omdat in regelementen een minimale afstand van windmolens tot spoortrajecten is vastgelegd. Het lijkt erop dat de politieke wil is ontstaan om aan die regelgeving te sleutelen.
Prorail heeft er in elk geval wel oren naar omdat het het bedrijf kampt met geldgebrek een een windmolenlocatie een lieve duit waard is. In antwoord op de vragen van Kooiker stelt het college bij eventuele volgende gesprekken betrokken te willen worden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.