Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 14 juli 2003

Nieuw bestemmingsplan buitengebied Borsele

Het buitengebied bij NisseDe gemeente Borsele gaat een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opstellen. Het plan moet eind 2005 gereed zijn. Het vervangt het huidige bestemmingsplan, dat nog maar vijf jaar oud is.

Een van de redenen om het bestemmingsplan nu al volledig te herzien, is dat de provincie over het huidige niet echt te spreken was. Er is vooral discussie geweest over het toestaan van regenkappen, waarmee fruittelers hun producten willen beschermen. De provincie vond Borsele daarin te ruimhartig en kreeg daarbij de Raad van State aan haar zijde.
Ook op andere punten had de provincie kritiek. Zij vond dat de gemeente onvoldoende aangaf waar precies alle bouwblokken komen, had kritiek op de beperkte groeimogelijkheden voor intensieve tuinbouw, was van mening dat acht grootschalige intensieve veehouderijen te beperkt werden in hun ontwikkeling en was het niet eens met de overgangszones die de gemeente rond een aantal kernen had aangewezen. De provincie keurde daarom het bestemmingsplan landelijk gebied in 1998 maar gedeeltelijk goed. Sindsdien zijn er bovendien zo veel nieuwe ontwikkelingen en inzichten gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van windenergie en intensieve veehouderij, dat het opstellen van een nieuw bestemmingsplan vrijwel onvermijdelijk is.
De gemeente Borsele wil daar vaart achter zetten. De gemeenteraad heeft er vorig jaar al 240.000 euro voor opzij gezet en het is de bedoeling dat het nieuwe plan nog deze raadsperiode, die loopt tot het voorjaar van 2006, gereed is. Voorlopig wordt uitgegaan van de hefst van 2005.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.