Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 12 juli 2003

Geen geld voor minispoormuseum

Geen minispoorbaanDe gemeenteraad heeft niet ingestemd met het plan van B&W om 210.000 euro beschikbaar te stellen voor de het minispoormuseum in Hoedekenskerke. Een meerderheid van de raad was tegen.

B&W hadden met het museum de eindvoorzieningen van de Stoomtrein Goes-Borsele in Hoedekenskerke een impuls willen geven. CDA, SGP/Christenunie en de Lokale Partij Borsele vonden dat met de aankoop van de loods, waarin het museum moet komen, al voldoende geld was uitgetrokken. Het museum was opgenomen in de Kadernota 2004-2007. Die nota werd tevens besproken, waarbij een reeks van moties en amendementen de revue passeerden.
De Kadernota schets overigens een somber financieel beeld. Er worden flinke tekorten in de begroting voorspeld. Voor volgend jaar al zo'n half miljoen euro. Ook bij de gemeente zal er dus bezuinigd moeten worden. De kans dat de gemeentelijke belastingen zullen stijgen is ook zeer reëel en het ziet er naar uit dat ook het rioolrecht weer terug komt (zie volgende artikel).

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.