Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 12 juli 2003

Spoedoverleg tunnelbrandweer

TunnelbrandDe provincie en de 'tunnelgemeenten' Terneuzen en Borsele proberen samen een doorbraak te bewerkstelligen in de discussie met Den Haag over de financiering van een beroepsbrandweer voor de Westerscheldetunnel.

Eerder deze week kwamen commissaris van de koningin W. van Gelder en burgemeester J. Lonink van Terneuzen en J. Gelok van Borsele in spoedberaad bijeen. Dat gebeurde op initiatief van Van Gelder.
Die kreeg het vlak voor diens vertrek aan de stok met burgemeester R. Barbé over de interpretatie van afspraken en toezeggingen die eerder door rijksvertegenwoordigers waren gedaan. Daarbij speelde ook de briefwisseling tussen ex-staatssecretaris Hessing van Binnenlandse Zaken en de vroegere minister De Boer van Verkeer en Waterstaat een belangrijke rol. Hessing stelde De Boer in mei voor 12,5 miljoen euro bij te dragen, maar De Boer liet hem per kerende post weten daar niets voor te voelen. Hij wilde niet verder gaan dan 1,25 miljoen per jaar.
Barbé en Gelok herinnerden de bewindslieden in brieven aan de eerdere toezegging: die 12,5 miljoen euro is onmisbaar bij het opzetten van een beroepsbrandweer, die vanaf 2005 tien jaar achtereen een optimale calamiteitenbestrijding in de tunnel kan garanderen.
De resterende 12,5 miljoen is toegezegd door de provincie, de Regionale Brandweer, de twee tunnelgemeenten en het havenschap Zeeland Seaports.

Tijdens het spoedoverleg eerder deze week stemden de provincie en de twee gemeenten de marsroute op elkaar af. Burgemeester Lonink: "Dat is de meest voor de hand liggende aanpak. De hele kwestie werd de afgelopen jaren voornamelijk beïnvloed door een competentiestrijd tussen de verschillende overheden. Eerst was er het probleem rond de oprichting van de zogenoemde Sloebrandweer, een combinatie van de geprofessionaliseerde gemeentelijke brandweer en de korpsen van de industriële bedrijven in het Sloegebied. De provincie nam het voortouw, maar de gemeenten wilden zelf het initiatief in handen houden. Bestuurlijk is er nogal wat fout gegaan. Later kreeg je de discussie tussen de ministeries over de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de tunnel. Van die discussies moeten we af. We moeten de zaak dit jaar nog in gezamenlijkheid op de rails zetten, zodat we vanaf 2005 de boel op orde hebben."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.