Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 1 juli 2003

Borsele voert rioolrecht weer in

Gemeentelijk rioolrechtDe gemeente Borsele overweegt vanaf volgend jaar weer rioolrecht te gaan heffen. Dat is waarschijnlijk noodzakelijk om de komende jaren de tekorten in de begroting op te vangen. Daarnaast wil Borsele kijken op welke fronten er kan worden bezuinigd.

Dat blijkt uit de Kadernota 2004-2007, die 3 juli wordt besproken in de gemeenteraad. De nota schetst de grote lijnen voor de begroting van volgend jaar en geeft ook een blik op de verdere financiële toekomst.
De vooruitzichten zijn bepaald niet gunstig. Het tekort loopt vooral in 2006 en 2007 op naar vele tonnen en dat terwijl gemeenten in 2007 van de provincie een sluitende begroting moeten hebben.
Een logisch gevolg is dat de inwoners van Borsele, via de diverse belastingen, meer geld moeten opbrengen. De stijging van de onroerende-zaakbelasting (OZB) blijft beperkt tot 2,5 procent. De afvalstoffenheffing gaat, stelt het college van burgemeester en wethouders voor, met 3,4 procent naar 270 euro voor meerpersoonshuishoudens en 180 euro voor alleenstaanden. Aan de Zalmsnip wordt niet getornd.
De rest van de inkomsten ontstaat door de invoering van het rioolrecht, de heffing die Borsele in 1995 afschafte en verwerkte in de OZB. Dat heeft geregeld geleid tot klachten van mensen die geen aansluiting hebben voor de riolering. Zij vinden het niet terecht dat zij indirect toch meebetalen aan de kosten van rioleringen.
B en W komen aan dat bezwaar tegemoet door rioolrecht weer ter sprake te brengen. Gedacht wordt aan invoering per 2005. Het eerste jaar zou het dan moeten gaan om 25 euro per aansluiting. Het bedrag wordt daarna jaarlijks met 25 euro verhoogd totdat de inkomsten genoeg zijn om alle kosten van de riolering te betalen. Momenteel gaat het om 145 euro per aansluiting.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.