Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 27 juni 2003

Gemeente Borsele eist geld van Rijk

Om de 50 meter hangen er blusmiddelen in de tunnel De gemeenten Borsele en Terneuzen sturen vandaag een brief op poten naar de ministers van Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat. Ze vragen beide bewindslieden alsnog over de brug te komen met een eerder afgesproken bijdrage van 12,5 miljoen euro voor de oprichting van een beroepsbrandweerkorps voor de Westerscheldetunnel.

De colleges van beide gemeenten slaan Remkes (Binnenlandse Zaken) en Peijs (Verkeer en Waterstaat) in het epistel om de oren met eerder door Rijksvertegenwoordigers gedane beloften. Beide ministeries stelden vorig jaar samen, mede met het oog op nakende Europese wetgeving voor tunnelveiligheid, een nieuwe regeling op: de Mavit (Maatschappelijk Aanvaardbaar Veiligheidsrisico Infrastructuur en Transport). De veiligheidsrisico`s voor de Westerscheldetunnel werden aan de hand van Mavit geïnventariseerd. Om snel ter plaatse te kunnen zijn bij calamiteiten en ongelukken in de tunnel, zijn twee nieuwe brandweerposten aan weerszijden van de tun-
nel nodig, die 24 uur bezet moeten zijn, wees de inventarisatie uit.

Extra toeslag
Een extra toeslag op het tolkaartje, het opleggen van de verplichting een bedrijfsbrandweer in stand te houden dan wel het heffen van bijdragen van de NV Westerscheldetunnel, bleken niet haalbaar. De wet staat het heffen van een toeslag niet toe en de NV Westerscheldetunnel (waarvan het ministerie van V en W de grootste aandeelhouder is) weigerde medewerking. De gemeenten Terneuzen en Borsele, de provincie, de Regionale Brandweer Zeeland en het havenschap slaagden er in om samen 12,5 miljoen euro bij elkaar te leggen. De helft van het bedrag dat nodig is - werd in overleg met beide ministeries bepaald - om de eerste tien jaar een professionele brandweer te kunnen laten draaien.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.