Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 juni 2003

Brede school 's-Gravenpolder open in 2005

Sporthal de Zwake De brede school in `s-Gravenpolder is naar verwachting eind 2005 klaar. Dan moeten ook het nieuwe tenniscomplex en het scoutingonderkomen aan de noordoostkant van de kern gereed zijn.

De ontwikkelingen zijn onderdeel van het Masterplan `s-Gravenpolder, dat bestaat uit diverse plannen die nauw samenhangen. De basisscholen De Linden en De Rank gaan gezamenlijk nieuwbouw plegen bij sporthal De Zwake, op de plaats waar nu de scouting en de jeugdsoos zitten. Voor de tennis en de scouting komen nieuwe complexen aan de noordoostzijde van `s-Gravenpolder, waar ook een herinrichting van de volkstuinen op het programma staat en nieuwe huizen, in de vorm van lintbebouwing langs de Langeweg.
De jeugdsoos krijgt andere huisvesting in het centrumgebied. Daar wordt ook de sporthal ingrijpend verbouwd, waarbij de huidige hal wordt `ingepakt` met nieuwe bebouwing. De ingang, kleedlokalen en de kantine komen aan de achterzijde, winkels en bibliotheek aan de voorzijde en appartementen erboven. Op de huidige plaats van de basisscholen, An den Diek, worden huizen gebouwd.
Na een reeks inspraakavonden is voor het gemeentebestuur van Borsele het moment gekomen om besluiten te nemen. De inspraak heeft niet geleid tot ingrijpende aanpassingen, zodat het plan verder is uitgewerkt en nu in grote lijnen aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.