Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 13 mei 2003

Woningbouw in Borssele onder druk.

De openbare Franck van BorsseleschoolAls de gemeenteraad van Borsele bij de behandeling van de Kadernota voor de komende vier jaar geld vindt voor nieuwbouw van de Ds Kerstenschool in Borssele, komt het programma voor woningbouw in dat dorp onder druk te staan.

De beoogde locatie voor nieuwbouw van de reformatorische school, achter de kerk van de gereformeerde gemeente aan de Oostsingel, is al eerder uitverkoren om het aantal woningen in Borssele uit te breiden. Een grote nieuwe school slokt veel van de beschikbare ruimte op.
Beide scholen in Borssele, de openbare Franck van Borsseleschool en de reformatorische Ds Kerstenschool kampen met problemen. De openbare school heeft te weinig leerlingen, de Ds Kerstenschool te veel. Het geringe aantal leerlingen van de Franck van Borsseleschool noopt de gemeente ertoe om de school te verplaatsen. Als de school in het gebouw van de Ds Kerstenschool trekt, ligt die net ver genoeg van de openbare school in Nieuwdorp om als zelfstandige vestiging te kunnen voortbestaan. De sterk groeiende Ds Kerstenschool, waarvoor het huidige gebouw te klein is, moet dan wel een nieuw gebouw krijgen.
Een goede plek daarvoor is gevonden aan de Oostsingel, waar nog niet zo lang geleden een nieuwe kerk voor de gereformeerde gemeente werd gebouwd met een flink aantal parkeerplaatsen erbij. Maar uitgerekend die plaats kwam, samen met een stukje aan de noordzijde van de Monsterweg, bovendrijven als een goede locatie voor woningbouw. Aan de Monsterweg kunnen maar vijf nieuwe huizen worden gebouwd. De rest van de 22 huizen die tot 2007 in Borssele mogen verrijzen, zou achter de kerk kunnen komen. Een grote school met een ruim schoolplein slokt een groot deel van de ruimte op.
Op de plaats van het huidige openbare school-gebouw aan de Trojeweg mag vanwege het geluid en de risico`s van het Sloegebied niet meer worden gebouwd. Dan blijven enkele mogelijke locaties over, die de Borselse bevolking of de gemeente minder zien zitten: ten noorden of en zuiden van de begraafplaats, aan het Molenpad of ten zuiden van de Borszeestraat, waarmee het oorspronkelijk volmaakt rechthoekige Borssele een wel erg langgerekte vorm krijgt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.