Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 april 2003

Snel brede school in 's-Gravenpolder

Sporthal Zwake te 's-GravenpolderDe gemeente Borsele heeft haast met de herstructurering van `s-Gravenpolder. Het bouw van een brede school in het gebiedje bij sporthal De Zwake kan niet meer te lang wachten omdat de toestand van de bestaande scholen, met name die van de christelijke basisschool De Rank, niet lang meer houdbaar is.

De gemeente wil zo snel mogelijk een concept-masterplan in de inspraak brengen, waarin niet alleen de scholen worden verplaatst, maar ook appartementen, een jeugdsoos, bibliotheek en voorzieningen voor de kinderopvang worden gebouwd rond de sporthal. De raad heeft een plan om ook het dorpshuis en het vrijwilligershuis naar het Magnoliagebied te halen inmiddels opzij geschoven.
Omdat op verschillende plaatsen heel wat gaat veranderen, houdt de gemeente per gebied een inspraakavond. Het eerst is de buurt rond de sporthal De Zwake aan de beurt, op maandag 28 april. Uit verschillende ontwikkelingmodellen heeft de raad gekozen voor een variant waarbij de bouw van de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal ten zuidwesten van de bestaande sporthal is gepland.
Flinke parkeerplaatsen worden dan bereikbaar vanaf de Langeweg en vanuit twee inritten aan de Magnoliastraat. De tennis en de scouting moeten daarvoor plaats maken.

In het voorkeursmodel wordt de ingang van de sporthal naar de andere kant verplaatst: het dichtst bij de scholen. Een nieuwe kantine zou moeten komen waar nu de ingang is en de bibliotheek kan op dezelfde plaats worden vernieuwbouwd. Daartussenin, op de begane grond zou de jeugdsoos moeten komen met een commerciële ruimte, aan de andere kant, tegen de supermarkt. Voor en achter op de verdieping is plaats voor twee keer twaalf appartementen. De bedoeling van het plan is, behalve het maken van betere, gecentraliseerde voorzieningen, ook het opzomeren van de sporthal. De kale blinde bouw wordt ingepakt in aantrekkelijke functionele ruimten en het geheel wordt met de appartementen ook minder verlaten. Borsele streeft er bovendien naar om meer te bouwen voor ouderen en voor alleenstaande jongeren.
Voor de bewoners van de buurt rondom de bestaande scholen, wordt de informatieavond woensdag 7 mei gehouden. Op die plaats, Andendiek, verandert er ook veel. De scholen verdwijnen en het hele gebied wordt als woongebied ontwikkeld. De ontsluiting van het nieuwe wijkje, waarvoor nog geen concrete plannen op papier staan, zou moeten gebeuren via aansluitingen op de Schoolstraat en Nazareth, met daartussenin een straat parallel aan de Haagdijk.
De derde avond, op donderdag 8 mei, is voor de mensen die in de buurt van de Zaaidijk, in het oosten van `s-Gravenpolder wonen.
De tennisbanen en de scouting worden daarheen verplaatst en de volkstuinen blijven waar ze zijn. Er komt aan de Zaaidijk wel meer parkeerruimte en verlichting. Het complex is bereikbaar via de Langeweg. Als alles is opgeteld en afgetrokken, gaat de realisering van het masterplan `s-Gravenpolder de gemeente naar schatting een kleine vier miljoen euro kosten. Het geld daarvoor moet nog worden gevonden.
Alle informatieavonden worden gehouden in het dorpshuis en beginnen om 19.30 uur.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.