Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 4 april 2003

Roep om extra geld muziekschool

De Culturele Raad Borsele heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele geadviseerd om structureel € 9100 meer subsidie te geven aan de Zeeuwse Muziekschool. Dit zou de mogelijkheden voor een goede deelname aan de muziekschool moeten vergroten en de wachtlijst voor de Borselse muziekleerlingen verkleinen.

In de gemeente Borsele maken 250 inwoners gebruik van de diensten van de Zeeuwse Muziekschool. Verder is er een wachtlijst van 35 leerlingen, die bestaat uit 30 zogenoemde instrumentale leerlingen en 5 leerlingen HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband). De culturele raad komt tot de conclusie dat de wachtlijst is ontstaan doordat er van 1996 tot en met 1999 is bezuinigd op de variabele kosten van het muziekinstituut.
De animo voor de muziekschool is ondertussen echter zo groot dat volgens de raad de € 9100 extra subsidie, naast de al bestaande bijdrage van ruim € 81.000, structureel noodzakelijk is om in de behoefte te voorzien en van de wachtlijst af te komen.
De culturele raad denkt dat de grote animo voor de muziekschool ontstaat door de lessen algemene muzikale vorming die worden gegeven in het kader van de brede school. Deze kennismakingslessen stimuleren volgens de raad de jeugdigen om ook voor een individuele opleiding aan de muziekschool te kiezen en dit zou de wachtlijst vergroten. Extra geld zou er voor zorgdragen dat er een snellere doorstroming op de wachtlijst komt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.