Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 24 maart 2003

Borsele houdt tarieven in toom

Logo gemeente BorseleDe gemeentelijke belastingen in Borsele mogen de komende jaren niet meer stijgen dan het inflatiepercentage, voorlopig vastgesteld op 2,5 procent. Als meer geld nodig is om de begroting sluitend te krijgen, moet de gemeente eerst kijken of er diensten en activiteiten zijn waarvoor de heffingen niet kostendekkend zijn. Dat is het uitgangspunt van het concept-gemeenteraadsprogramma.

De gemeenteraad van Borsele gaat donderdag 3 april aan de slag met de vaststelling van het raadsprogramma, in het kader van de nieuwe, dualistische manier van besturen. Het presidium bestaande uit de burgemeester, raadsgriffier en alle fractievoorzitters, heeft het concept gemaakt, waarin de financiële en beleidsmatige uitgangspunten worden vastgelegd.
De meeste uitgangspunten vloeien voort uit bestaand beleid en verplichtingen die de gemeente nu eenmaal heeft, maar in sommige zaken kan de raad het collegeprogramma, dat al is vastgesteld, bijsturen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.