Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 7 maart 2003

Borsele trekt zich terug uit Convenant duurzaam beheer

Convenant Duurzaam BeheerDe gemeente Borsele trekt zich terug uit het Convenant duurzaam beheer. Deze overeenkomst is op 7 november 2001 gezamenlijk met andere Zeeuwse overheden ondertekend. De afspraak is gemaakt om met ingang van 2005 geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Nadien worden uitsluitend milieuvriendelijke alternatieven ingezet.
Bij de ondertekening van het convenant heeft Borsele een voorbehoud gemaakt: de verplichtingen mogen er niet toe leiden dat de onderhoudskosten onacceptabel stijgen.

Inmiddels is duidelijk dat de uitvoering van de overeenkomst ingrijpende gevolgen heeft in financieel en organisatorisch opzicht. Een forse verhoging van de onderhoudsbudgetten vormt een voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen. De resultaten van de alternatieve bestrijdingsmethoden zijn doorgaans minder goed dan van de chemische middelen. Het straatbeeld gaat als gevolg in kwaliteit achteruit.

Omdat onkruidgroei het beste bij de bron kan worden aangepakt, zullen (waar mogelijk) bij de (her)inrichting van straten en groenstroken maatregelen worden genomen om de groei van onkruid te voorkomen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.