Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 24 februari 2003

Vragen over veiligheid in tunnel

Logo WesterscheldetunnelDe fracties van GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Borsele hebben het college vragen gesteld over de veiligheid in de Westerscheldetunnel, die binnenkort open gaat. De fracties willen weten of de veiligheidsvoorzieningen voldoen aan de minimale eisen in een richtlijn die onlangs door het Europees Parlement is ingediend.

In die richtlijn staan de minimale eisen waaraan tunnels in het transeuropese wegennet moeten voldoen als ze langer zijn dan vijfhonderd meter.
De fracties vragen het college van burgemeester en wethouders of de Westerscheldetunnel aan alle eisen voldoet en zo niet, welke maatregelen dan moeten worden genomen. De partijen willen ook weten hoe lang dat dan gaat duren. De Europese commissie stelt in alle gevallen de tunnelexploitant verantwoordelijk voor de veiligheid in de tunnel. In Zeeland hebben de gemeenten Borsele en Terneuzen de verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven gekregen. GroenLinks en PvdA willen weten of het Borselse college het daarmee eens is.
De fracties weten wel dat dit ook het college zwaar op de maag ligt. Burgemeester J. Gelok laat geen gelegenheid onbenut om te wijzen op tekortkomingen in de rampenplannen voor de tunnel. Vrijwillige brandweerlieden van het korps Borsele zijn op kosten van de gemeente speciaal getraind om bij ongelukken hulp te verlenen en er is een speciaal voertuig aangeschaft. Gelok pleit echter al langer voor 24-uurs professionele bemanning bij de tunnelingangen.
De fracties van GroenLinks en PvdA vinden dat Borsele eigenlijk al meer heeft gedaan dan van de gemeente kon worden verwacht en wil weten of het college nog plannen heeft om andere overheden en organisaties tot inspanningen voor een betere veiligheid te bewegen. Volgens PvdA en GroenLinks had een optimale veiligheid voor de opening van de tunnel geregeld moeten zijn. De fracties willen nog eens van B en W horen waarom dat niet is gelukt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.