Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 19 februari 2003

Wethouder reageert op alarm raadslid over Nieuwdorp

PvdA-raadslid D. WellemanHet Borsele PvdA-raadslid D. Welleman heeft de noodklok geluid over Nieuwdorp. Daar wordt al jaren niks gebouwd, waardoor jonge mensen wegtrekken en het dorp in snel tempo vergrijst. In een artikel in de PZC vraagt Welleman de wethouder Waarom er sinds april vorig jaar, toen de gemeenteraad eindelijk een plan voor zestien nieuwe woningen kon goedkeuren, nog helemaal niets is gebeurd. Voor die zestien woningen: twaalf huizen in Coudorp en vier appartementen in de voormalige gereformeerde kerk, hebben zich meteen al 35 gegadigden gemeld. Bijna twintig Nieuwdorpers die op het dorp willen blijven wonen, moeten dus worden teleurgesteld.

Daarnaast maakt hij zich bezorgd over het gebrek aan nieuwbouwmogelijkheden in Nieuwdorp in de nabije toekomst.

Welleman noemt in het gewraakte artikel Nieuwdorp het 'lelijkste dorp van de gemeente Borsele'.

Verantwoordelijk CDA-wethouder mevrouw Vermue-Vermue laat dezelfde dag in een persbericht weten verbaast te zijn over de actie via de pers van Welleman, terwijl hij gisteren de antwoorden per e-mail heeft ontvangen. Haar antwoorden in het kort:

CDA-wethouder mevrouw Vermue-VermueRealisering bestemmingsplan Nieuwdorp 2002
Medio januari 2003 is het bestemmingsplan Nieuwdorp 2002 onherroepelijk geworden. Er kan nu gestart worden met de daadwerkelijke realisering van het plan. Thans (de komende weken) wordt gewerkt aan de detaillering van de verkaveling in combinatie met een klein beeldkwaliteitsplan. Direct daaropvolgend kan de aanbiedingsbrief met prijzen, verkaveling, bestemmingsplanvoorschriften, beeldkwaliteitseisen, beschrijving van koop-en bouwprocedures de deur uit. Voor eind maart kan dit alles geschieden.

Nieuwbouw in Nieuwdorp
De uitbreidingsbehoefte voor Nieuwdorp voor de periode 1997 t/m 2006 is volgens de Matrix Woningbouw berekend op 30 woningen. Tot en met 2002 zijn 9 woningen gebouwd, zodat nieuwe bouwruimte nodig is voor 21 woningen. Binnen het plan Nieuwdorp 2002 kunnen gerealiseerd worden 5 eenheden in een voormalig kerkgebouw en 12 woningen in het plandeel Coudorp. Voor de resterende nog te bouwen woningen is een nieuwe lokatie nodig. Momenteel wordt onderzocht of het terrein van het transportbedrijf Boot en Buteijn daarvoor in aanmerking komt. De toestand van de bodem is hierbij van groot belang.

Renovatie Oranjeplein
Het is inderdaad juist dat het bedrag hiervoor is vrijgemaakt en dat dit op de planning staat voor 2003. Aangezien niet alles tegelijk kan heeft ons college gemeend prioriteit toe te kennen aan de inrichting van het pleintje rond de kerk in Nieuwdorp boven het Oranjeplein. Dit Oranjeplein zal na de zomer 2003 verder in de planning komen.

Overigens is het imago van Nieuwdorp dat raadslid Welleman schetst als ‘Lelijkste dorp van de gemeente Borsele' niet bekend bij wethouder Vermue-Vermue. Volgens haar doet dit ook onvoldoende recht aan het dorp. Bovendien staat deze gedachte haaks op het feit dat de inwoners van Nieuwdorp er zo graag willen blijven wonen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.