Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 18 februari 2003

Borsele presenteert Zeelands eerste burgerjaarverslag

Burgemeester GelokDe Borselse burgemeester J. Gelok heeft zijn eerste burgerjaarverslag gepresenteerd, het verslag waarin de voorzitter van raad en college verantwoording aflegt over zaken als burgerparticipatie, representatie, klachtenbehandeling dienstverlening, veiligheid en dualisme. In een dualistisch bestel is een dergelijk jaarverslag verplicht.

Borsele heeft altijd een beetje vooropgelopen in de invoering van het dualisme, zodat Gelok nu de eerste in Zeeland kan zijn met een verslag over 2002. Hoewel hij zelf nog maar negen maanden de voorzittershamer hanteert, spreekt uit het jaarverslag een grote tevredenheid met de organisatie. Gevraagd naar hoe het bevalt antwoordt Gelok: "Een wereldbaan!"
Dat neemt niet weg dat er nog wel wat valt te verbeteren. Zo vindt de burgemeester dat er wel erg weinig (zes) klachten zijn behandeld. Daaruit zou je kunnen concluderen dat het te goed gaat voor veel klachten, maar het is ook mogelijk dat de burgers de weg nog niet weten. Gelok zou graag zien dat de raad daar eens onderzoek naar liet doen.
Ook ziet Gelok nog geen versmalling van de kloof tussen burger en bestuur. Van de invoering van het dualisme werd veel verwacht, maar college en raad hebben moeite om aan hun nieuwe rol te wennen. De burgemeester benadrukt nog maar eens dat de raad moet besturen op hoofdlijnen en daarbij kaders moet stellen voor het college. Dat alles met het belang van de burger in het oog.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.