Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 7 februari 2003

Voormannenspreekuur succes

Burgemeester en wethouders hebben besloten om door te gaan met de spreekuren van de voormannen van de afdeling Buitendienst. Eén keer per maand houdt een voorman spreekuur in het dorp. Tijdens dit spreekuur kunnen de inwoners van de dorpen en de dorpsraden hun klachten of problemen over bijvoorbeeld losse stoeptegels, scheve lantaarnpalen en plantsoenen bespreken met de voormannen.

In januari 2002 heeft het college van B&W besloten om als experiment met het voormannenspreekuur te starten. Onlangs is het eerste half jaar spreekuren geëvalueerd. In totaal zijn over deze periode 206 klachten en vragen bij de voormannen ingediend. Daarvan zijn er 110 direct afgedaan door de voormannen. 96 stuks zijn ter afdoening overgedragen aan de afdeling Woonomgeving. Het gaat dan om vragen die niet op korte termijn opgelost kunnen worden. Het betreft ook vragen die meegenomen kunnen worden in de geplande werkzaamheden van die afdeling.

Kortom: 53% van de vragen en klachten is rechtstreeks opgelost. Verder blijkt dat van de vragen en klachten, gemiddeld 62%, binnen twee weken wordt afgehandeld. Binnen vier weken is gemiddeld 82% opgelost. Een prachtig resultaat! De resterende vragen zijn allemaal beantwoord, met of een langere termijn of geen einddatum.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.