Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 28 januari 2003

Snel duidelijkheid Fort Ellewoutsdijk

Fort EllewoutsdijkDe Culturele Raad Borsele wil op korte termijn met zijn visie komen op de toekomst van het fort in Ellewoutsdijk. Daarin moet duidelijk worden of het idee om van het fort een cultureel centrum te maken, nog steeds overeind blijft.

Het markante negentiende-eeuwse verdedigingswerk kwam begin jaren tachtig in handen van de Vereniging Natuurmonumenten. Een definitieve bestemming is sindsdien nog niet gevonden, al zijn in de loop van de tijd diverse ideeën de revue gepasseerd.
Eind 2001 is een werkgroep gevormd om de mogelijkheden van het fort in beeld te brengen. Dat heeft onder meer geleid tot een brainstormavond, vorig jaar juli. De dorpsraad inventariseerde welke ideeën er in Ellewoutsdijk leven.
Aan de hand van de uitkomsten heeft de dorpsraad de gedane suggesties in drie groepen verdeeld: een `YMCA` (scouting in combinatie met activiteiten zoals ateliers, informatiecentrum, thema-avonden horeca, dansgroepen, bandjes, culturele activiteiten, klimwand), horeca in combinatie met diverse activiteiten of uitsluitend horeca. De gemeente Borsele onderzoekt momenteel de haalbaarheid van de diverse mogelijkheden.

De Culturele Raad bespreekt de toekomstige invulling van het fort op donderdag 6 februari.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.