Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 20 januari 2003

Borselse kerkhoven krijgen opknapbeurt

Het verbeteren, uitbreiden en herinrichten van begraafplaatsen in de gemeente Borsele gaat tot 2010 837 duizend euro kosten.

Eind september werd al bekend gemaakt dat de Algemene Begraafplaats in Borssele toe is aan een renovatie; waarschijnlijk wordt hier dit jaar nog mee begonnen. Er moet een muur komen waarin urnen met as van overledenen kunnen worden bijgezet. Verder is er onderhoud nodig aan de verharde paden en moeten er paden worden verlegd. Ook moeten er duurzamere bomen en struiken worden geplant. De gemeente wil de aangrenzende volkstuintjes bij de renovatie betrekken. Deze grond heeft al langer de bestemming begraafplaats en wordt zo ingericht dat de plek direct gebruikt kan worden als uitbreiding noodzakelijk is.
Ook op de begraafplaatsen in de andere dorpen van de gemeente moet in de komende jaren het nodige werk worden verricht. Zo is uitbreiding en verbetering van de begraafplaatsen in Driewegen, Ovezande, `s Gravenpolder en Hoedekenskerke noodzakelijk. Ook van de andere begraafplaatsen in de gemeente wordt de kwaliteit verbeterd; er komen beter groenvoorzieningen en de hoofdpaden op de begraafplaatsen worden geasfalteerd.
Van het totale bedrag van 837 duizend euro is 409 duizend euro bestemd voor de kwaliteitsverbeteringen.
De capaciteitsvergroting kost 178 duizend euro en de overige 250 duizend euro gaat naar de renovatie van de Algemene Begraafplaats in Borssele. De gemeente heeft als uitgangspunt dat begraven in Borsele kostendekkend moet zijn. De kosten van de aanpassingen en het onderhoud moeten dus waarschijnlijk uit de leges van de lijkbezorging worden opgebracht.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.