Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 13 januari 2003

Borsele voelt Total aan de tand

Raffinaderij TotalTotal Raffinaderij Nederland NV houdt dinsdag 14 januari een informatieavond in de Stenge in Heinkenszand. Het bedrijf geeft dan uitleg over de lekkages die afgelopen maanden in de Borsselepolder hebben plaatsgevonden.

Tot twee keer toe is olie gevonden in de sloten rond landbouwpercelen waardoor de olieleidingen lopen. In de gemeen-teraad van Borsele werden daarover verontruste vragen gesteld.
Total heeft tussen de raffinaderij in Nieuwdorp en de steiger in Borssele acht leidingen lopen, die dwars door verschillende landbouwpercelen gaan.Een van die leidingen vervoert nafta, dat verder wordt gevoerd van de steiger naar Dow Chemicals in Terneuzen. Een olieleiding loopt door van Total naar de Maasvlakte bij Rotterdam. Door zes dikke buizen stromen olie en olieproducten tussen Total en de steiger. Een van die zes buizen is in september vorig jaar gaan lekken.
De lekkage werd ontdekt door werknemers van Delta, die bij een klusje olie in de sloot aan de Ossenweg waarnamen. Nader bekeken, bleek die olie uit een drainagepijp te druppelen. Total gaf opdracht het lek te zoeken, maar tot op heden is dat niet gevonden. Het bedrijf hield de leiding zolang leeg.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.