Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 5 december 2002

Mottekasteel wordt monument

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de vliedberg met de huisterp op een perceel weiland bij Sinoutskerke aangewezen als beschermd archeologisch monument. De resten van een zogeheten mottekasteel uit de late Middeleeuwen zijn bij Sinoutskerke goed bewaard gebleven omdat er nooit veel veranderd is. De staatssecretaris is het er met de gemeente Borsele en de provincie over eens dat dat zo moet blijven.
Het vliedbergje bij Sinoutskerke heeft aan één kant nog een lichte verhoging, een zogeheten huisterp. In de tiende en elfde eeuw, toen de eerste bewoners zich op het oudland van Zuid-Beveland vestigden, was het de gewoonte om de nering en de behuizing op opgeworpen terpen te bouwen. Een beetje boer maakte er nog een voorburg bij, waar wat bijgebouwen en een hof werden ingericht. In Sinoutskerke is het hele complex onder het gras heel goed bewaard gebleven.
De gemeente Borsele gaf vorig jaar een positief advies over de aanwijzing als beschermd monument. Dat gebeurde omdat de eigenaar en gebruiker van het perceel daartegen geen bezwaar had. Borsele hanteert het principe dat aanwijzing geen enkele zin heeft als de eigenaars van een monument daartegen gekant zijn. De eigenaar van de vliedberg gebruikt het stuk grond om er koeien te laten grazen. Dat is nu uitgerekend de beste manier om een archeologisch monument te bewaren.
Nu de vliedberg met de huisterp beschermd is, mag je zonder vergunning niet dieper dan twintig centimeter de grond in. Ook vergunningen voor gebouwen moeten aan allerlei voorwaarden voldoen, die erop neerkomen dat de interessante lagen niet mogen worden verstoord.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.