Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 6 november 2002

Overeenstemming Borsele en GS over verdubbeling Sloeweg

De toekomstige toerit verdubbeld?Op 21 oktober jongstleden hebben burgemeester J. Gelok en wethouder mevrouw mr. M. Vermue-Vermue overleg gevoerd met gedeputeerden D. Bruinooge, G. van Zwieten en J. Hennekeij.

GS heeft Borsele verzekerd dat bereikbaarheid en veiligheid, de hoofddoelstellingen van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid, bepalend zijn en blijven bij de aanpak van eventuele problematiek op de Sloeweg. GS en de statencommissies hebben de intentie deze problemen tijdig aan te pakken.

Daarnaast heeft GS aangegeven met spoed de tracénota en het MER op te stellen. Als basis hiervoor dient de verkennende studie van de eerder opgestelde gebiedsgerichte aanpak, waarvan de Sloeweg deel uit maakte. GS gaat ervan uit dat een tracékeuze in 2004 haalbaar is. Na de tracékeuze moet de bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. Men gaat ervan uit dat parallel aan die procedure al gewerkt kan worden aan grondverwerving, waardoor procedureel de uitvoering rond 2007 kan beginnen. Dat is ruim voordat volgens het verkeersonderzoek de veiligheids- en doorstroomproblemen optreden. Provinciale Staten moeten overigens nog op zoek naar financiële middelen om de Sloeweg te verdubbelen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.