Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 5 november 2002

Dorpsraad 's-Heer Abtskerke informeert naar wensen bewoners

De kerk te 's-Heer AbtskerkeDe dorpsraad houdt een groot leefbaarheidsonderzoek in `s-Heer Abtskerke zelf, in Sinoutskerke, Baarsdorp en in het buitengebied dat binnen de oude dorpsgrenzen ligt. Leden van de dorpsraad van `s-Heer Abtskerke verspreiden hiertoe deze week huis-aan-huis vragenlijsten.

Met de resultaten wil de dorpsraad zich een beeld vormen van hoe de mensen zouden willen dat het dorp en de gemeenschap er over tien, vijftien jaar uitziet. De gemeente Borsele, die zelf ook bezig is met een soort permanent te vernieuwen toekomstvisie - de Borsatlas -, kan met de onderzoeksresultaten haar voordeel doen.
In de vragenlijsten, die persoonlijk worden overhandigd, staan vragen van uiteenlopende aard. Over wensen en verwachtingen met betrekking tot het wonen, over het voorzieningenniveau, over verkeer, veiligheid en over het verenigingsleven.

,,We willen nadrukkelijk geen klaagstuk maken``, zegt voorzitter Kees van der Maas. ,,Daarvoor hebben we een veel te goed dorp. We weten best dat we in een bevoorrechte positie zijn: we hebben een geweldig dorpshuis, dat goed gebruikt wordt, de jeugd heeft een JOP en we mogen nu ook een nieuwe tenniskantine bouwen. Het voormalige armbestuur beheert hier nog een aanzienlijk kapitaaltje, dat wordt ingezet voor culturele en maatschappelijke doeleinden als dat nodig is. Maar we moeten zorgen dat iedereen die tevreden is, tevreden blijft en wellicht zijn er toch zaken voor verbetering vatbaar."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.