Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 29 oktober 2002

Raad Borsele verdeelt 2,5 miljoen Euro

De gemeenteraad van Borsele mag nog ruim 2,5 miljoen euro verdelen. Dat geld komt beschikbaar uit de algemene reserve en de raad heeft al eerder afgesproken het in te zetten voor zaken waarvoor binnen de meerjarenbegroting te weinig geld te vinden was.
Het college van burgemeester en wethouders stelt donderdag 7 november een begrotingswijziging aan de orde waarin de poet wordt verdeeld.
Allereerst is er een bedrag van 650.000 euro nodig om de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen. De gemeente heeft afgesproken dat de reële prijsstijging voor het ophalen en verwerken van huisvuil moet worden gecompenseerd. Bovenop de Zalmsnip legt de gemeente de komende vier jaar een korting van 22 euro per eenheid. Om dat te kunnen volhouden, moet er geld in een spaarpot.
Hoewel al eerder eenmalig 125.000 euro extra in automatisering is gaan zitten, wil het college voor dat doel nog zo`n bedrag. Ook 650.000 euro moet naar de inrichting van de roofvogelbuurt in Heinkenszand, waarvoor inmiddels al plannen zijn gemaakt.

Veel geld kost ook de reconstructie van de Kuijpersdijk/`s Heerenhoeksedijk. De Molendijk is inmiddels opgeknapt, maar de dijk aan de andere kant van het dorp ligt er verloederd en gevaarlijk bij. Daarvoor komt weliswaar geld uit de Sloerandreserve en uit de exploitatie van De Blikken, maar het blijkt niet genoeg. Met 220.000 euro kan het stuk doorgaande dijk eindelijk worden opgeknapt.
De Postweg in Lewedorp Voor de Postweg in Lewedorp wil het college twee ton extra bijleggen. Om die weg tot een veilig gebied te maken, is al Europees geld in aantocht en zal uit het nieuwe bestemmingsplan ook geld worden geput. Bovendien profiteert de herstructurering van het Lewedorpse dorpscentrum van de Sloerandreserve en een postje wat er al eerder voor werd gereserveerd.
De overige tonnen gaan naar lichtmasten en een betere toplaag voor het trainingsveld in Heinkenszand, naar een herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en in een potje voor een nieuw loket burgerzaken.
Het Borselse loket bestaat nog steeds uit een paar schuiframen in een nisje in de gang.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.