Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 oktober 2002

Borsele niet in beroep tegen WCT

WCT-terminal situatieschetsDe Sloeweg wordt binnen afzienbare termijn verdubbeld, van twee- tot vierbaans. Die toezegging heeft het gemeentebestuur van Borsele gekregen van Gedeputeerde Staten. Een beroep bij de Raad van State tegen de aanleg van de Westerschelde-containerterminal (WCT), waarmee de gemeente dreigde, is daarmee van de baan.

Borsele voorziet dat de komende jaren grote verkeersproblemen ontstaan op de Sloeweg, de verbindingsweg tussen het Sloegebied en de A58. De verkeerstoename is het gevolg van de opening van de Westerscheldetunnel, de komst van de WCT en de autonome groei van het autoverkeer.
Het Borselse college van B en W vond dat de toezeggingen van de provincie over de noodzakelijk geachte verdubbeling van de Sloeweg tot nu toe onvoldoende hard waren. Daarom dreigde het, ondanks het convenant dat de gemeente met de provincie over de WCT heeft gesloten, bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de aanleg van de terminal.
Om een beroepsprocedure te voorkomen, was er begin deze week spoedoverleg met de gedeputeerden G. van Zwieten en D. Bruinooge. De uitkomsten daarvan stemden het gemeentebestuur voldoende tevreden om gistermorgen te besluiten af te zien van een gang naar de Raad van State.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.