Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 21 oktober 2002

Borsele eist garanties over WCT

WCT-terminal situatieschetsDe gemeente Borsele overweegt in beroep te gaan bij de Raad van State vanwege de aanleg van de Westerschelde-containerterminal (WCT). Het college van B en W vindt dat er op dit moment onvoldoende zekerheid is over de noodzakelijk geachte verbreding van de Sloeweg.

Borsele heeft, als enige Bevelandse gemeente, al een akkoord bereikt met de provincie en havenschap Zeeland Seaports over diverse compenserende maatregelen in verband met de komst van de WCT. In ruil daarvoor moet de gemeente wel voortvarend meewerken aan de procedures die de aanleg van de terminal mogelijk maken.
Over één punt maakt het Borselse gemeentebestuur zich nog zorgen. Dat is de Sloeweg, de verbindingsweg tussen de A58 en het Sloegebied, de toerit van de Westerscheldetunnel en in de toekomst de WCT. Nu is het een tweebaansweg. Dat zou, gezien de toename van het verkeer, vierbaans moeten worden.

De garanties vanuit het provinciehuis dat de verbreding ook binnen afzienbare tijd wordt uitgevoerd, vindt het college van B en W op dit moment "wat mager", zegt wethouder M. Vermue-Vermue. "De intenties zijn op zich goed, maar wij willen die wat concreter hebben."
Bekend is dat het provinciebestuur een studie uitvoert en volgend jaar juni met een voorstel wil komen voor aanpassing van de Sloeweg, waarna een concreet plan wordt opgesteld. In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan, dat momenteel ter inzage ligt, is de Sloeweg opgenomen als een van de grote infrastructurele knelpunten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.