Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 2 oktober 2002

Pressie uit Den Haag voor bouw kassen

Kassen in de Quarlkespolder weer ter discussie.De gemeente Borsele en de provincie blijven op het standpunt staan dat de vestiging van glastuinbouw in de gemeente voorlopig niet haalbaar is. Zij gaan daarmee in tegen de wens van de rijksoverheid, die tot nu toe steeds heeft gestreefd naar kassen in het gebied.

De provincie en Borsele, Kapelle en Reimerswaal hebben in 1993 een convenant afgesloten. De afspraak was dat in elke gemeente een locatie voor glastuinbouw zou worden ingericht, met een omvang van honderd hectare, bedoeld om de verplaatsing van bedrijven uit met name het Westland mogelijk te maken. In Reimerswaal en Kapelle zijn inmiddels kassen verrezen, in Borsele nog niet.
Enkele jaren geleden ontstond het idee om een veel groter glastuinbouwproject (700 hectare bruto) in de Quarlespolder bij Nieuwdorp te realiseren. Dat plan werd vorig jaar, nadat er veel beroering over was ontstaan, afgeschoten omdat het financieel niet haalbaar bleek te zijn. Er dreigde een tekort van vele miljoenen.
Volgens wethouder M. Vermue (CDA, ruimtelijke ordening) is het standpunt van de gemeente ondubbelzinnig. "Wij willen geen glastuinbouw. We moeten niet de illusie hebben dat het bedrijfseconomisch haalbaar is. Dat is al gebleken, dus hoef je er eigenlijk niet eens meer naar te kijken."
Vermue verwijst ook naar het zojuist verschenen collegeprogramma. Daarin is opgenomen dat het gemeentebestuur grootschalige glastuinbouw financieel-economisch onhaalbaar acht en bovendien ongewenst, om opeenhoping van allerlei belastende ontwikkelingen in het gebied te voorkomen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.