Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 12 september 2002

Provincie wijst alle bezwaren WCT af.

Toekomstige plaats WCT in het SloegebiedHet dagelijks provinciebestuur wijst alle 1138 bezwaren af, die tegen de herziening van het Streekplan Zeeland zijn ingediend. De herziening maakt de weg vrij voor aanleg van de Westerschelde Container Terminal in het Sloegebied.

Gedeputeerde Staten vinden dat woon- en leefklimaat in Zeeland door de WCT niet wezenlijk worden aangetast, dankzij compenserende en verzachtende maatregelen. "De uitvoerbaarheid en financiering van deze maatregelen is ondubbelzinnig komen vast te staan."
GS voelen niets voor uitstel van de beslissing tot na de Statenverkiezingen van maart 2003. Discussie over de toekomst, met brede inbreng van de bevolking, is gevoerd via het Zeeland-debat, uitmondend in de Strategische Visie waarin twee sporen zijn uitgezet: mikken op de woon- en leefkwaliteiten én uitbreiding van bedrijvigheid, met name in de havengebieden.
Over het WCT-plan heeft iedereen zijn zegje meerdere malen kunnen doen. De inspraak leidde al tot uitstel van de besluitvorming, omdat aanvullende onderzoeken nuttig werden geacht. Nu moet gewoon de knoop worden doorgehakt. "Wij hebben de overtuiging dat daarvoor voldoende informatie voorhanden is", aldus GS.
Het college onderstreept dat door Zeeland Seaports met Hesse Noord Natie goede contracten zijn afgesloten over de exploitatie. De operator zelf stopt er 250 miljoen euro in. Een accountant onderzocht de contracten. Het bedrijfsplan laat een positief saldo zien.
De WCT levert nieuwe arbeidsplaatsen op. GS zien het belang van de terminal echter vooral ook in het behoud van bestaande werkgelegenheid. Een aantal in het Sloegebied gevestigde bedrijven overweegt te vertrekken als de WCT er niet komt.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.