Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 2 september 2002

Apart inzamelen vuil Borsele faalt

Oud papier aan de weg.Wat de inzameling van glas, textiel en oud papier betreft loopt de gemeente Borsele achter op - landelijke - doelstellingen. Positiever is de inzameling van GFT, groente-, fruit- en tuinafval. De gemeente loopt op dit gebied keurig voorop.

Zo blijkt uit het Milieuverslag 2001 van de gemeente Borsele, waarin ook suggesties zijn opgenomen om de inzameling te verbeteren. Want neem de inzameling van textiel, die kan veel en veel beter. Er komt - geregistreerd - zo`n 268 ton textiel binnen de gemeente vrij. Daarvan wordt 47,7 ton (is 17,7 procent) gescheiden ingezameld. Landelijk wordt een getal van 50 procent nagestreefd. Om dat doel te bereiken binnen de gemeente Borsele zou er in totaal 134 ton textiel moeten worden ingeleverd. Dat is bijna vier kilo meer dan de 2,1 kilo per inwoner die nu ingezameld wordt.
Hetzelfde magere resultaat geldt ook voor glas. Per jaar komt in Borsele 542 ton aan glas vrij. Daarvan wordt 62,9 procent (341 ton) gescheiden ingezameld. In Nederland wordt een waarde van 90 procent nagestreefd. Wil de gemeente Borsele dit getal halen, dan moeten de inwoners met z`n allen nog eens 146,9 ton extra gescheiden inleveren. Dat komt neer op ruim 6 kilo glas per inwoner, bovenop de 15,5 kilo glas die deze zelfde inwoner nu al keurig naar de glasbak brengt.

De inwoner van Borsele brengt bovendien maar 66 procent van het vrijkomende oud papier (in totaal 2372 ton) gescheiden weg. De bedoeling is dit percentage naar de 75 procent op te krikken. In de praktijk betekent dat dat er per persoon nog eens 9,6 kilo oud papier extra verzameld moet worden naast de 71 kilo die al gescheiden werd weggebracht.
Alleen wat GFT-afval betreft kunnen de landelijke cijfers niet aan de Borsele tippen. De inwoners van de gemeente stoppen 176 kilo per persoon in de groene kliko. De landelijke doelstelling is op 154 kilo per inwoner van landelijk gebied bepaald. Toch denkt de gemeente Borsele zelfs op dit laatste punt nog verbetering te kunnen bewerkstelligen. Dat levert financieel voordeel op omdat het tarief voor composteren lager ligt dan het verbrandingstarief voor restafval. Met het verstrekken van grotere GFT-containers en het geven van betere voorlichting (onder meer over thuiscomposteren) kan, is de gedachte, misschien nog wel een puntje winst worden geboekt.
Wat de overige in te zamelen producten betreft denkt de gemeente ook aan het intensiveren van voorlichting naar de burger om de inzameling te verbeteren. Andere suggesties zijn het plaatsen van meer glas- en textielbakken, beter legen van glasbakken en wellicht de invoering van een huis-aan-huiscontainer voor papier.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.