Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 24 augustus 2002

Inmiddels drie woningen uit Romeinse tijd blootgelegd bij Ellewoutsdijk

OpgravingenHet Archeologisch Dienstencentrum (ADC) is heeft inmiddels resten van het derde huis blootgelegd bij opgravingen in Ellewoutsdijk, de plek waar de eerste bewoners van de Zeeuwse veengronden zich vestigden in de Romeinse tijd.

Volgens veldarcheologe Judith van den Berg waren het handige boertjes, die roeiden met de riemen die ze hadden.
Dennenstammen die toen al 3500 jaar onder het veen lagen, peuterden ze uit de grond als ze een goede, stevige paal nodig hadden. Verder stonden ze in het voorjaar van het jaar 109 na Christus - zo wees dendrologisch onderzoek uit - elzen, essen en eiken om te kappen, ook voor de bouw.
De vroege Ellesdiekers kregen steeds meer contacten met de buitenwereld, want hoe jonger de opgravingen worden, hoe meer gedraaid Romeins aardewerk en hoe meer glas er wordt gevonden.
Het ADC graaft al een hele poos naar resten van een nederzetting op de plaats waar ter compensatie van de Westerscheldetunnel een natuurgebiedje wordt aangelegd. Toen uit amateuronderzoek bleek dat er wel eens heel oude dingen in het poldertje konden ligggen, gaf de NV Westerscheldetunnel opdracht tot een onderzoek. Het bedrijf betaalt het onderzoek ook.

De pioniers woonden in tamelijk ruime huizen van zeven bij twintig meter. Zoveel ruimte hadden ze wel nodig, want het vee, varkens en runderen, zat ook binnen. Dat was lekker warm. Waarschijnlijk gaat het om mensen, die een eindje verder een nieuw bouwden, zodra het huidige onbewoonbaar was geworden. Er zijn goedgeconserveerde bouwmaterialen gevonden, maar ook aardewerk, resten van haardplaatsen, mantelspeld, etensresten en zelfs verkoolde graankorrels uit de haardplaats.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.