Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 21 augustus 2002

Toch geld gemeenten voor brandweer

In de toekomst beroepsbrandweer?De burgemeesters van Borsele en Terneuzen willen voorlopig toch dat hun gemeenten zelf de kosten betalen van een professionele brandweer voor de Westerscheldetunnel.

Begin juni dreigde burgemeester Gelok van Borsele nog de tunnel direct na opening te sluiten, als het rijk de 1,6 miljoen euro niet zou betalen. De burgemeesters willen nu allebei 900.000 euro uittrekken. Barbé van Terneuzen wil ook nog extra geld voor een kazerne beschikbaar stellen.

Gelok en Barbé zeiden erop te rekenen dat de uitbreiding van het aantal beroepsbrandweerleden mede zal worden gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de regionale brandweer. Een bijdrage van de regionale brandweer betekent dat ook de overige Zeeuwse gemeenten een duit in het zakje zullen doen.
De beide burgemeesters hebben - bijgevallen door commissaris van de koningin W. van Gelder - steeds beweerd dat de financiële lasten van de brandweerzorg in de Westerscheldetunnel niet uitsluitend bij Borsele en Terneuzen mogen worden gelegd.

Het aantal formatieplaatsen in Borsele bedraagt tweeënhalf. De Terneuzense brandweer beschikt nu over tien beroepsbrandweerlieden. Om bij calamiteiten de beide snelle interventievoertuigen 24 uur per dag met vier beroepsmensen uit te kunnen laten rukken, moeten de beroepskernen van de brandweer in Terneuzen en Borsele op elk ongeveer 35 medewerkers worden gebracht. Dat vergt aan jaarlijks in totaal 1,6 miljoen euro aan personeelskosten.
Overleg met Binnenlandse Zaken, de regionale brandweer en Van Gelder heeft volgens Gelok en Barbé voldoende signalen opgeleverd dat deze kosten niet uitsluitend ten laste van de beide gemeenten zullen komen. Ze gaan ervan uit dat de uitbreiding van het aantal beroepsbrandweerlieden binnen twee jaar kan zijn bereikt.

Niettemin menen de burgemeesters J. Gelok van Borsele en R. Barbé van Terneuzen dat de brandweerzorg vanaf 14 maart volgend jaar "aanvaardbaar en verantwoord" is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.