Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 20 juli 2002

Borsele werkt aan klachten ouderen

De gemeente Borsele gaat aan de slag met de knelpunten die zijn geconstateerd tijdens de seniorendebatten van de afgelopen maanden. Vrijwel alle afdelingen zijn aan het werk gezet om problemen op het gebied van onder meer wonen, veiligheid en voorzieningen aan te pakken.

Uit een ambtelijke notitie blijkt dat gemeente en seniorenraad niet geheel tevreden zijn over het verloop van de seniorendebatten in de vijftien kernen. De opkomst in de meeste dorpen was mager.
Van de 5638 aangeschreven senioren kwam niet meer dan vijf procent opdagen. Overigens wordt geconcludeerd dat de mensen die wel meededen erg enthousiast waren. Ook over het slotdebat in Heinkenszand is men niet geheel tevreden. Er was te weinig tijd om daadwerkelijk in te gaan op de gesignaleerde knelpunten. Daarom wil de gemeente de komende maanden alsnog voldoende aandacht besteden aan de gerezen knelpunten.

Spoedeisend
Het gemeentebestuur is bereid alle problemen aandacht te geven, maar dat kan niet ineens. De meest spoedeisende zaken zijn reeds ter hand genomen, terwijl andere knelpunten nog even blijven liggen, zo blijkt uit een actiepuntenlijst. De afdeling bouwen en wonen heeft het probleem rondom de ouderenhuisvesting inmiddels opgepakt. Bewoners van haast alle kernen hebben aangegeven dat er meer geschikte woningen voor ouderen moeten komen. In iedere kern, zodat senioren zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.
Andere zaken die reeds zijn opgepakt of op korte termijn aandacht krijgen zijn veiligheid, het voorzieningenniveau, openbaar vervoer en participatie. De ouderen vinden dat op dat laatste terrein nog flink wat verbeterd kan worden. De gemeente zou wel luisteren naar de senioren, maar als het op actie aankomt, zou ze het laten afweten. Verder lieten veel deelnemers weten dat ze in het zorgcircuit door de bomen het bos niet meer zien. Dat probleem zou binnenkort opgelost moeten zijn met de komst van het zorgloket.
In hoeverre alle knelpunten kunnen worden weggenomen is onduidelijk, omdat de gemeente voor veel zaken niet de eerst verantwoordelijke is. Volgens het college is het daarom raadzaam deze zaken voor te leggen aan de betrokken instanties. Bewoners worden over de voortgang op de hoogte gehouden via de Borselse Bode.
De gemeenteraad bespreekt de kwestie in de vergadering van 5 september.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.