Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 17 juli 2002

Schadevergoeding voor omwonende weg naar tunnel

De gemeente Borsele kent J. Vermue uit Borssele een schadevergoeding toe in verband met de aanleg van de Westerscheldetunnel. Het gaat om een bedrag van zevenduizend euro. De gemeente probeert het geld weer op de NV Westerscheldetunnel, de exploitant van de tunnel, te verhalen. Vermue heeft een woning aan de Westeindsedijk, nabij de nieuwe weg die naar de tunnel leidt. In september heeft hij een schadeclaim ingediend bij de gemeente. Een onafhankelijke commissie heeft de situatie beoordeeld en concludeert dat de claim terecht is. Het passerende verkeer zorgt in de toekomst voor geluidshinder, waardoor Vermue in een `geringe nadelige planologische positie` terechtkomt. Met andere woorden: er is sprake van een lichte waardevermindering van het pand. De commissie is ook van oordeel dat de eigenaar daar niet de dupe van mag worden. De waardevermindering wordt getaxeerd op zevenduizend euro. Het Borselse college van burgemeester en wethouders kan zich vinden in het advies van de commissie en zal de gemeenteraad na de zomerperiode voorstellen in te stemmen met de schadevergoeding. Deze wordt verhoogd met de rente over de periode waarin de claim in behandeling is geweest. Dat betekent voor de gemeente een uitgave van nog eens 1100 euro. Borsele is van mening dat niet zij uiteindelijk moet opdraaien voor de schade. Daarom hebben B en W de claim neergelegd bij de NV Westerscheldetunnel.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.